Usługi płacowo-kadrowe

Zapewniamy pełną obsługę w zakresie naliczania płac oraz prowadzenia dokumentacji kadrowej. Świadczymy nasze usługi zarówno dla niewielkich podmiotów zatrudniających kilku pracowników, międzynarodowych korporacji oraz dla podmiotów delegujących pracowników do pracy w Polsce i zagranicą. Zakres usług dostosowujemy do potrzeb Klienta oferując kompleksową obsługę kadrowo-płacową lub jednostkowe usługi płacowe np. rozliczanie wynagrodzeń tylko wybranej grupy pracowników (zarząd firmy, kadra menadżerska, etc.).

Współpraca z nami to przede wszystkim możliwość obniżenia kosztów wydatkowanych na administrowanie działalnością kadrowo-płacową firmy, zapewnienie pełnej poufności wynagrodzeń oraz wsparcie prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • ​ pełną obsługę z kadrową polegającą na przygotowaniu dokumentacji zgodnie z wymogami prawa pracy lub nadzór nad prowadzeniem akt osobowych przez Klienta;
  • pełną obsługę z zakresu naliczania płac dla członków zarządu, pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych;
  • sporządzenie wymaganych prawem deklaracji podatkowych i ZUS;
  • realizację w imieniu Klienta przelewów wynagrodzeń netto dla pracowników oraz należności podatkowych i z tytułu ubezpieczeń społecznych do właściwych urzędów;
  • raportowanie kosztów wynagrodzeń zgodnie z zasadami alokacji kosztów przedstawionymi przez Klientem​;
  • monitorowanie absencji poprzez sporządzanie bilansów urlopowych, rejestrację urlopów wykorzystanych oraz rejestrację zwolnień lekarskich i innych typów absencji;
  • analizy czasu pracy dla celów zarządczych.