Ceny transferowe

Ceny transferowe

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie związanym z cenami transferowymi dla Klientów z różnych branż. Szczególnie istotne jest przygotowanie rzetelnej dokumentacji cen transferowych, która pozwala uchronić Klientów przed zastosowaniem sankcyjnej stawki podatkowej. Nasze wsparcie w tym zakresie pozwala na kompleksowe przygotowanie do ewentualnych kontroli podatkowych i skarbowych, uwzględniające specyfikę branży, w której działają nasi Klienci.

W szczególności proponujemy naszym Klientom:

  • analizę działalności Klienta w celu określenia potencjalnego zagrożenia z punktu widzenia transakcji z podmiotami powiązanymi;
  • planowanie podatkowe i optymalizacja podatkowa w zakresie wypracowania i wprowadzenia polityki cen transferowych w transakcjach krajowych i międzynarodowych;
  • pomoc w przygotowaniu umów pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • przygotowanie dokumentacji w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi, spełniającej wymogi przepisów podatkowych.

Ceny transferowe to ceny towarów, usług i innych świadczeń stosowane przez podmioty powiązane. Powiązania mają najczęściej charakter kapitałowy lub personalny. W polskich przepisach podatkowych regulacje dotyczące cen transferowych znajdują się w ustawie o CIT, ustawie o PIT, w Ordynacji podatkowej oraz w rozporządzeniach wykonawczych. Regulacje te nakładają na podatników szereg wymogów i obostrzeń, których nieprzestrzeganie naraża na określone w ustawach sankcje. Outsourcing w zakresie cen transferowych pozwala na ograniczenie ryzyka, wynikającego z niewdrożenia lub błędnego wdrożenia powyższych regulacji.