Nasi liderzy

Dariusz Domaradzki

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1994 r. pracował w Ministerstwie Finansów, negocjując umowy o unikania podwójnego opodatkowania. W latach 1995 – 2003 pracował w Dziale Podatkowym Deloitte&Touche jako manager.

Od 2004 r. jest Partnerem Zarządzającym Tax-Safe. Zapewnia szeroki zakres usług podatkowych, w szczególności analizę lokalnych i międzynarodowych transakcji oraz struktur podatkowych, identyfikację oraz minimalizację ryzyk podatkowych, optymalizacje podatkowe, porady odnośnie transakcji M&A oraz zagadnień związanych z międzynarodowym opodatkowaniem. Ma rozległe doświadczenie w zakresie inwestycji zagranicznych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, w tym w cenach transferowych, a także w VAT. Jest zarejestrowanym doradcą podatkowym (nr 08918). Występuje także jako członek zarządów oraz rad nadzorczych w spółkach klientów Tax-Safe.

Radosław Olczak

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2004 – 2007 był odpowiedzialny za prowadzenie postępowań podatkowych oraz przygotowanie decyzji podatkowych i wiążących interpretacji prawa podatkowego w dziale orzecznictwa VAT II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. W 2007 r. pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie był zaangażowany w prace legislacyjne oraz we współpracę z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulacji wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Następnie, do 2014 r., pracował w Calan & Associes Sp. z o.o. jako manager VAT.

Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach z zakresu VAT – zarówno w problematyce regulacji krajowych, jak i przepisów Unii Europejskiej. Ponadto, posiada szeroką wiedzę w zakresie procedury podatkowej oraz duże doświadczenie w prowadzeniu spraw Klientów przed organami podatkowymi i skarbowymi na różnych etapach postępowania.

Od wielu lat jest zaangażowany w obsługę zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów z różnych branż, w tym w szczególności z sektora nieruchomości.

W naszej firmie odpowiada za bieżącą obsługę podatkową klientów, a także za przeglądy podatkowe i VAT compliance. Odpowiedzialny jest również za wsparcie klientów w kontaktach z organami podatkowymi i skarbowymi, zwłaszcza podczas kontroli i postępowań podatkowych.

Kroum G. Balabanov

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH). W latach 1992-1994 pracował w Dziale Audytu Price Waterhouse w Polsce (obecnie PricewaterhouseCoopers/PwC). W latach 1994-1999  – w dziale podatkowym tejże firmy. W latach 1999-2001 pracował na stanowisku menedżera w Dziale Podatkowym firmy Deloitte Touche Tohmatsu (obecnie Deloitte).

W latach 2008-2016  doradzał w ramach nieformalnego klastra biznesowego skupionego wokół firmy MS Doradcy Podatkowi i Kancelarii Barylski Olszewski. W latach 2016-2017 pracował także w grupie Delta Capital/Synerga +.

Od 2017r. menedżer w Tax-Safe. Dysponuje doświadczeniem z zakresu management consulting oraz finansów przedsiębiorstw. Specjalizuje się w analizach finansowych, w przygotowaniu dokumentacji i analiz porównawczych dla cen transferowych, wycenach przedsiębiorstw i aktywów, prognozach gospodarczych oraz zarządzaniu zmianą.