Nasi liderzy

Dariusz Domaradzki

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1994 r. pracował w Ministerstwie Finansów, negocjując umowy o unikania podwójnego opodatkowania. W latach 1995 – 2003 pracował w Dziale Podatkowym Deloitte&Touche jako manager.

Od 2004 r. jest Partnerem Zarządzającym Tax-Safe. Zapewnia szeroki zakres usług podatkowych, w szczególności analizę lokalnych i międzynarodowych transakcji oraz struktur podatkowych, identyfikację oraz minimalizację ryzyk podatkowych, optymalizacje podatkowe, porady odnośnie transakcji M&A oraz zagadnień związanych z międzynarodowym opodatkowaniem. Ma rozległe doświadczenie w zakresie inwestycji zagranicznych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, w tym w cenach transferowych, a także w VAT. Jest zarejestrowanym doradcą podatkowym (nr 08918). Występuje także jako członek zarządów oraz rad nadzorczych w spółkach klientów Tax-Safe.

Igor Gurowski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Doradca podatkowy z 15 letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy w międzynarodowych firmach doradczych takich jak Coopers&Lybrand, PriceWaterhouseCoopers oraz Deloitte.

Specjalizuje się w kwestiach związanych z opodatkowaniem dochodów osobistych, w tym dochodów z pracy uzyskanych w Polsce i zagranicą, kapitałów pieniężnych, działalności gospodarczej osób fizycznych, dochodów z nieruchomości oraz opodatkowaniem przychodów ze spadków i darowizn oraz interpretacjami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Realizował przedsięwzięcia dotyczące m.in. optymalizacji zatrudnienia i wynagradzania kadry menedżerskiej, pracowników delegowanych i osób zagranicznych, konsekwencji podatkowych świadczeń pracowniczych, planów opcji na akcje oraz inwestycji osób fizycznych w kapitały pieniężne.

Prowadził również przeglądy podatkowe oraz szkolenia. Autor szeregu publikacji na temat podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych w prasie specjalistycznej oraz prelegent na szkoleniach podatkowych.

Dariusz Jakubowski

Doświadczenie zdobywał w Deloitte & Touche, a następnie był odpowiedzialny za księgowość firm zagranicznych działajacych w Polsce. W latach 1995 – 1998 był zastępcą Dyrektora Finansowego w Land O’Lakes International, w latach 1998 – 2005 zajmował stanowisko Głównego Księgowego, później Dyrektora Finansowego w Nissan Poland Sp. o.o., a następnie był Dyrektorem Finansowym i Prezesem Zarządu w Stiefel Polska Sp. z o.o. Posiada licencję Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu przepływem środków pieniężnych, analizowaniu polityki finansowej i wyników gospodarczych wszystkich działów przedsiębiorstw. Zdobył bogate doświadczenie w sprawozdawczości finansowej dla zarządów spółek i zagranicznych akcjonariuszy. Jego silne strony to także wiedza w zakresie prowadzenia wdrożenia procesów ERP, kontroli kosztów oraz budżetów poszczególnych działów.

W naszej firmie jest odpowiedzialny za wszystkie kwestie związane z rachunkowością. Odpowiada szczególnie za rzetelne i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ich zgodność z zasadami rachunkowości. Bierze pełną odpowiedzialność za sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ich składanie w przewidzianych ustawowo terminach.

Może również objąć stanowisko lidera we wdrażaniu systemu księgowego w firmie Klienta jak również uzgodnić kwestie sprawozdawczości finansowej dla Zarządu oraz raportowania do zagranicznych udziałowców.

Radosław Olczak

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2004 – 2007 był odpowiedzialny za prowadzenie postępowań podatkowych oraz przygotowanie decyzji podatkowych i wiążących interpretacji prawa podatkowego w dziale orzecznictwa VAT II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. W 2007 r. pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie był zaangażowany w prace legislacyjne oraz we współpracę z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulacji wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Następnie, do 2014 r., pracował w Calan & Associes Sp. z o.o. jako manager VAT.

Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach z zakresu VAT – zarówno w problematyce regulacji krajowych, jak i przepisów Unii Europejskiej. Ponadto, posiada szeroką wiedzę w zakresie procedury podatkowej oraz duże doświadczenie w prowadzeniu spraw Klientów przed organami podatkowymi i skarbowymi na różnych etapach postępowania.

Od wielu lat jest zaangażowany w obsługę zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów z różnych branż, w tym w szczególności z sektora nieruchomości.

W naszej firmie odpowiada za bieżącą obsługę podatkową klientów, a także za przeglądy podatkowe i VAT compliance. Odpowiedzialny jest również za wsparcie klientów w kontaktach z organami podatkowymi i skarbowymi, zwłaszcza podczas kontroli i postępowań podatkowych.