Księgowość i sprawozdawczość finansowa

Księgowość i sprawozdawczość finansowa

Świadczymy usługi księgowe zarówno w oparciu o przepisy krajowe, jak i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Gwarantujemy indywidualne podejście do potrzeb Klienta. Pracujemy korzystając z własnego systemu księgowego lub przy użyciu systemu Klienta. W obu przypadkach działamy z dostępem on-line.

Proponujemy m.in.:

 • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • wdrażanie nowych systemów księgowych zgodnie wymaganiami Klienta;
 • migracja danych z dotychczasowego systemu księgowego Klienta do nowego sytemu;
 • modyfikacja wdrażanego systemu, zgodnie ze wskazówkami klienta lub dostosowanie systemu do szczególnych wymagań Klienta;
 • szkolenia w zakresie obsługi nowo wdrażanych systemów księgowych dla pracowników Klienta;
 • sporządzanie zestawień miesięcznych obrotów i sald;
 • sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat dla celów statutowych;
 • sprawozdawczość finansową i zarządczą;
 • audyt wewnętrzny i controlling obszarów działalności wskazanych przez Klienta;
 • archiwizowanie i przechowywanie dokumentów księgowych;
 • sporządzanie innych wymaganych prawem deklaracji i sprawozdań, w tym deklaracji Intrastat;
 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi i innymi instytucjami państwowymi (np. NBP, GUS).