Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz opodatkowanie cudzoziemców

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz opodatkowanie cudzoziemców

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia kadr i płac zarówno polskich spółek kapitałowych, jak i podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w Polsce. Prowadzimy również usługi doradztwa dla pracodawców zatrudniających pracowników oddelegowanych czasowo do pracy za granicę i z zagranicy do Polski. Świadczymy kompleksową pomoc przy rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień podatkowych i ubezpieczeniowych.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • doradztwo w zakresie opodatkowywania świadczeń pracowniczych;
  • planowanie podatkowe w zakresie struktur zatrudnienia cudzoziemców oddelegowanych do Polski oraz pracowników polskich oddelegowanych do pracy zagranicą;
  • planowanie podatkowe w zakresie struktur zatrudnienia wyższej kadry kierowniczej (członkowie zarządu);
  • usługi rozliczeń podatkowych osób fizycznych;
  • doradztwo i rozliczenia w zakresie ubezpieczeń społecznych;
  • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników migrujących w ramach Unii Europejskiej;
  • doradztwo w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terenie Polski;
  • audyty dokumentacji kadrowej i płacowej w zakresie zgodności z prawem pracy;
  • audyty kalkulacji wynagrodzeń w kontekście zobowiązań podatkowych i ubezpieczeń społecznych za wskazany przez klienta okres.