Postępowania kontrolne, podatkowe oraz sądowo-administracyjne

Postępowania kontrolne, podatkowe oraz sądowo-administracyjne

Zapewniamy wsparcie dla Klientów w kontaktach z organami podatkowymi, celnymi i skarbowymi w toku wszelkich czynności prowadzonych przez te podmioty. Reprezentując naszych Klientów, zawsze dbamy o ochronę przysługujących im praw i dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć negatywny wpływ działań ww. organów na przedsiębiorstwo Klienta. Profesjonalne przygotowanie naszych doradców gwarantuje kompleksową obsługę i troskę o dobro Klienta.

 
Proponujemy m.in.:

  • przygotowanie Klientów do kontroli podatkowej i skarbowej oraz reprezentowanie w ich toku;
  • występowanie z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty;
  • reprezentowanie Klientów w toku postępowań podatkowych;
  • przygotowanie odwołań od decyzji podatkowych, a także skarg do sądów administracyjnych, w tym skarg kasacyjnych;
  • występowanie z wnioskami o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym rozłożenie na raty i odroczenie płatności zobowiązań.

 

Postępowanie podatkowe jest jednym ze szczególnych rodzajów postępowania administracyjnego, które organy podatkowe prowadzą, co do zasady wobec podatnika, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Wszczęcie postępowania podatkowego najczęściej dotyczy tych podmiotów, u których w toku kontroli podatkowej stwierdzono nieprawidłowości we wcześniejszych rozliczeniach podatkowych. Głównym jego celem jest określenie właściwej wysokości podatku, którego zapłata ciąży na podatniku. Postępowanie podatkowe może być wszczynane na wniosek podatnika, np. gdy wystąpi on z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.